söndag 21 januari 2018

TIF. Årsmöte 2018-02-05

Årsmöte 
 Med Tockarpsortens Intresseförening
Måndagen den 5 februari 19:00 i 
                      Tockarps skola
Årsmötesförhandlingar med
Traditionella valärenden och nedan
Viktigt!
·        Vi har bjudit in Kjell-Arne Johlin från Örkelljunga civilförsvar
Föreläsning om hjärtstartare, inköp, placering ev. på Tockarp Skola.
& utbildning, skötsel.
·         Byaskyltar, Båtplatsen, Badplatsen skötsel och blommor.
     
   Besök vår hemsida & Facebook sida
     Facebook Tockarps Skola

Därefter följer kaffesamkväm
Hjärtligt Välkomna!
Tockarpsortens Intresseförening
Styrelsen

lördag 23 december 2017

 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR                                               ÖNSKAR  TOCKARPSORTENS INTRESSEFÖRENING


torsdag 7 december 2017

Nu är det gjort – första spadtaget för fiber på landet

De första hushållen kopplas in före årsskiftet, men de flesta av de runt 1 200 nya fiberanslutningarna görs nästa år.
Kommunalrådet Carina Zachau (M), Johan-Christer Svensson från IP-Only och bredbandsstrateg Yvette Bårring hjälptes åt med spadtaget. Men resten får en grävmaskin ta.Bild: Annsofie Wieland
Det blåser snålt på gården i Florshult, norr om Örkelljunga, där paret Bjarne Horn och Bettina Åvist bor med sina tre barn. Deras fiberinstallation är klar invändigt, nu återstår en sträcka från husknuten ut till vägen.
– Vi har en rörelse och barn som spelar mycket, så det har stor betydelse för oss. Idag har vi mobilt bredband med låg hastighet, säger Bjarne Horn.
På tisdagsmorgonen blev deras tomt platsen för ett symboliskt spadtag som start för den stora fibersatsningen som IP-Only och Örkelljunga kommun gör i samarbete. Totalt finns det möjlighet för omkring 2 500 hushåll på landsbygden att få fiber, både fritidshus, villor och företag.
Den första etappen omfattar cirka 1 200 hushåll och till våren kan det tillkomma ytterligare 600.
Bjarne Horn och Bettina Åvist i Florshult ska få bredbandet inkopplat i april-maj nästa år. ”Vi har sagt upp vårt tv-abonnemang, så det får vi hoppas” säger Bettina Åvist.Bild: Annsofie Wieland
Totalt är det 44 mil som ska schaktas och 1 500 markavtal som ska skrivas på. Schaktningsarbetet är påbörjat, men i många fall dröjer det innan man kan lägga stamnätet eftersom man måste invänta tillstånd från Trafikverket.
– För att inte tappa tid jobbar vi på tomterna och med installationer i husen, säger Johan-Crhister Svensson från IP-Only.
Kommunalrådet Carina Zachau (M) ser satsningen som en nödvändig väg framåt för landsbygden.
– Frågan är inte om Telia släcker ner sina kopparledningar, utan när. Vad vi kan se nu går det snabbare än vi trott, kanske inom tre år. Därför är det jätteviktigt för oss att vi kan nå ut till våra invånare.
Inte minst handlar det om äldre personer, där både larm och andra digitala välfärdstjänster ska kunna finnas tillgängliga genom en så kallad välfärdsportal. Den ska löpa helt separat från frammatningen av internet och ingår i IP-Onlys koncept.
Nu kommer inte kommunen att själv äga fibernätet, är inte det en nackdel om ni vill ha ut välfärdstjänster genom det?
– Vi insåg tidigt att vi inte skulle ha muskler eller kompetens att göra det här själva. Vi inom kommunen ska göra det vi är bra på.

lördag 2 december 2017


          Tif. Fiber. Ek. För.

Kallar till extra föreningsmöte.  Gm. Gunnar Blomberg Likvidator

Vi samlas i Tockarps Skola söndagen 3/12 kl.14:00


·       Slutredovisning av Tif. Fiber. Ekonomiska. Förening
·       Ansvarsfrihet för dåvarande styrelse tiden 2016/2017
·       Alla konto nr. måste komma in annars kan inte utbetalning ske!

Obligatorisk närvaro med ert bankuppgifter  Clear & konto nr.
Fastighets nr. För återbetalning av resterande medel!
Kan ni ej närvara så får fullmakt ordnas oss tillhanda med Bankuppgifter Clear & konto nr. Fastighets nr.
namn / underskrift  ort/datum.


Bank:
Clear nr:
Konto nr:
Fastigets nr:

Namn:                                        

Namnförtydligande:

Ort/datum:Mail tif.fiber@spray.se  Tele 0768 901805/ Roger 

söndag 20 augusti 2017

FISKETÄVLING VEMMENTORPASJÖN

FISKETÄVLING VEMMENTORPASJÖN
Lördagen den 16 september 2017.
·        Från stranden och båt endast meta eller kastspö får användas. 
·        ( nät eller trolling förbjudet! )
·        Avg. 50: - från stranden & från båt 100: -
·        Avg. gäller från 14 år och uppåt yngre = gratis.
·        Anmälan och betalning sker på plats vid grillplats/båtbryggan senast kl.10:00 som start tid & tävlingen avslutas kl. 14:00.
OBS! Ta med jämna kontanter.
·        Störst vikt vinner! Vid fiske tävlingens slut delar vi upp Intäkterna från avg. som priser 1a. 2a. 3a.
·        Obligatoriskt fiskekort 50: -/dag från 14 år och upp ombesörjes själva genom sms tjänst iFiske.se Se på vår hemsida eller på plats vid Vemmentorpasjön fiskekortsreglerna.
·        Efteråt står grillen varm för en trevlig avslutning.

Vid frågor maila oss på tif.fiber@spray.se  

Väl mött Tockarps Ortens Intresseförening för ökad gemenskap i bygden!

  

lördag 29 juli 2017

Byggbeslut idag: IP Only drar fiber till hela landsbygden

Örkelljunga kommun köper 630 anslutningar för 11,2 miljoner kronor. "Det här känns riktigt bra, även om det är pengar vi kanske inte får tillbaka till sista kronan" säger kommunalrådet Carina Zachau (M).
Bild: Niklas Gustavsson
Det har gått många månader sedan bredbandsaktören IP Only och Örkeljunga kommun i mars tecknade samarbetsavtal om att dra fiber till alla hushåll på landsbygden.
Idag har ett tilläggsavtal tecknats mellan aktörerna som betyder att IP Only nu tar ett byggbeslut om att dra igång projektet.
– Det innebär att de kommer att gå vidare. Det här har varit jätteviktigt för oss politiskt, att vi får till stånd fiber på hela landsbygden är en viktig utvecklingsfråga, säger Carina Zachau (M).
Med tilläggsavtalet förbinder sig kommunen att köpa upp till 630 anslutningar för fastigheter som just nu inte vill ha. Det innebär att man måste ta till de 11,2 miljoner kronor som kommunfullmäktige tog beslut om i våras.
Fastighetsägaren får inte fiber in till sin fastighet förrän denne har betalt anslutningsavgiften, som man då köper via kommunen. Men det kan också finnas hus där ägarna aldrig kommer att vilja köpa en anslutning.
– Det är en chanstagning eftersom kommunen ligger ute med pengarna. Men när huset säljs nästa gång kan det flytta in en familj som fiber är viktigt för. Därför tycker vi att det här upplägget är bra, säger hon.
En orsak till att beslutet tagit lång tid är att det varit lägre intresse än väntat från landsbygden. Den 5 juli hade 1061 hushåll tecknat avtal. Med kommunens 630 anslutningar kommer man då att komma upp till 100 procent så som målet var. Lägger man till fritidshus finns det totalt 2700 möjliga anslutningar på landsbygden.
En svårighet var också att få till en konstruktion som innebär att kommunala skattepengar inte används som sponsring, och att fullmäktiges beslut tolkas rätt.
– När det togs var det kopplat till svenska stadsnäts ansökan om bidrag till länsstyrelsen, men grundtanken är ändå densamma, att vi skulle köpa anslutningar, säger kommunchef Charlotta Kabo Stenberg.
När så görs prioriteras i första hand permanentbostäder, i andra hand fritidshus. Kommunens engagemang var en förutsättning för att projektet skulle sättas igång.
– Vi har diskuterat detta väldigt mycket, men som strukturen ser ut finns det många fritidshus som på sikt skulle kunna bli permanentbostäder, säger hon.
Under resans gång har flera bredbandsaktörer varit intresserade av projektet. IP Only är de enda som i slutändan varit villiga att gräva ut fiber till hela landsbygden.
– Vi har varit rädda att det skulle komma någon och välja ut vissa områden, plocka russinen ur kakan, då hade det blivit dyrare för de som var kvar, säger Charlotta Kabo Stenberg.

söndag 14 maj 2017

IP Only

IP Onlys anmälningssystem är fortfarande öppet för anmälningar.Nästa avstämning är nu i maj.Yvette Bårring
Landsbygdsutvecklare/Bredbandsstrateg
Kommunledningskontoret

Telefon: 0435-55 008
Yvette.barring@orkelljunga.se
www.orkelljunga.se

http://www.orkelin.se/Global/Nyheter/signatur_logga_%c3%b6rkelljunga_familjen_helsingborg.jpg

lördag 22 april 2017

BRYGGILÄGGNING

Den 1 Maj är det dags för årets brygg iläggning kl 10:00 Vemmentorpasjön
medtag räfsor o dylikt för städning av badplats omklädningsrum toalett och bouleplanen!
efteråt blir det samkväm grillning vid grillplatsen!
Väl mött styrelsen / badplatskommittén.

lördag 4 mars 2017

Örkelljunga kommun och IP-Only har tecknat ett samverkansavtal för att på snabbast och smartast sätt bygga ut fibernätet.
100 procent av kommunens hushåll på landsbygden ska erbjudas möjlighet till fibernät under 2017.
Detta gäller både boende, fritidshus, företag och föreningar på landsbygden.
Om du bor på landsbygden men saknar information från IP Only kan du ringa 0200-43 00 00 eller mejla kundservice@ip-only.se

Bifogar en inbjudan till Öppet hus på FORUM Örkelljunga den 13 mars k.12.00-20.00
Du är välkommen den tid som passar dig bäst. Ingen anmälan krävs.
Inbjudan kommer även gå ut via post.
Sprid gärna inbjudan.

Besök kommunens webbplats för senaste informationen

Med vänlig hälsning

Yvette Bårring
Landsbygdsutvecklare/Bredbandsstrateg
Kommunledningskontoret

Telefon: 0435-55 008
Yvette.barring@orkelljunga.se
www.orkelljunga.se


söndag 26 februari 2017

Tockarps Skola upptagningsområde!


Sponsra Tockarps Skola för 2017


Vad vi kan göra är att öka trivseln bland eleverna och så att nya elever söker sig till skolan.
Det kan vara att eleverna blir bjudna på frukt eller aktivets saker som skolan inte kan införskaffa på så sätt skulle

Tockarps Skola kunna bli kommunens trivsammaste skola.
Detta kostar pengar och där kommer sponsringen in.
Genom att sponsra skolan med ett belopp” ca:100/ 500: -” för privatpersoner
Eller företagare 2000 eller 5000 kronor kan vi genomföra detta.
Pengarna sätts in på Tockarpsortens Intresseförenings konto och sedan får
Föräldragruppen gemensamt bestämma vad resterande pengarna användas till.

De företagare som stöder Tockarps Skola blir sedan ihågkomna med sitt företagsnamn på en tavla i skolan.
Med en större firmatext resp. mindre firmatext beroende på hur mycket ni sponsrar!

Ni som är intresserade av att stödja skolan på detta sätt ber vi er att sätta in pengarna på bankgiro 5798-2159  glöm inte att skriva in ert
”företagsnamn & sponsring Tockarp skola” på talongen. Eller kontakta oss via mail: tif.fiber@spray.se
Så åter kommer vi med underlag för bokföringen.

Tockarpsortens intresseförening

Ordf. 

Roger Bengtsson

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *